Cookie beleid K. Bolderberg FC

De website van K. Bolderberg FC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdreglement

Jeugdreglement

                   JEUGDREGLEMENT

Algemeen

 • Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het clubbestuur en maakt deel uit van het budget jeugdwerking. Betaal uw lidgeld tijdig. Bij niet-betaling voor de vooropgestelde datum wordt er automatisch vanuit gegaan dat de jeugdspeler niet meer wenst deel uit te maken van K Bolderberg FC en kan de club zo nodig nog andere spelers aansluiten.

 

 • Betaling van het lidgeld geeft de speler recht op het volgen van de trainingen, het gebruik van de accommodatie en verkrijgen van eventuele uitrusting. Deelname aan wedstrijden is geen recht voortkomend uit het betalen van lidgeld, maar wel een beloning voor de speler die deze verdient door inzet, gedrag en kunde op trainingen.

 

 • Elke jeugdspeler welke voldoet aan de bovenstaande voorwaarden speelt minstens de helft van de officiële wedstrijdminuten over een volledig seizoen gespreid, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.

 

 • Iedere speler is verplicht de trainingen bij te wonen. Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar de verzamelplaats / kleedkamer.

 

 • Bij afwezigheid wordt de trainer vooraf verwittigd. Indien de trainer niet bereikbaar is, wordt de jeugdcoördinator verwittigd.

 

 • In geval van ziekte / afwezigheid wordt duidelijk en ondubbelzinnig de duur van de afwezigheid doorgegeven.

 

 • Er wordt van de spelers verwacht dat ze zich gedragen in de kleedkamers, zowel voor als na de training en wedstrijd . Elke speler ruimt zijn eigen spullen op en heeft respect voor het materiaal van anderen. De trainer / afgevaardigde controleert of de spelers die van dienst zijn, de kleedkamer opgeruimd achterlaten.

 

 • Beleefdheid is vereist tegenover elke clubverantwoordelijke. We vinden het belangrijk een hand te geven bij aankomst en vertrek. Als de trainer of de afgevaardigde het woord nemen, zwijgen alle spelers tot hen toestemming gegeven wordt om te reageren.

 

 • De trainer wordt steeds aangesproken als “trainer”.

 

 • Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de trainer/afgevaardigde bekend te maken. Indien nodig kunnen zij zich eveneens wenden tot de jeugdcoördinator. Zij respecteren de integriteit van de club en diens verantwoordelijken en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen. 

 • Er kan en mag geen openbare kritiek gegeven worden aan medewerkers (trainers, afgevaardigden, bestuursleden) van onze club via openbare netwerken zoals Facebook en andere. Zo worden er vooral geen foutieve of eenzijdige uitlatingen de wereld in gestuurd die de reputatie of eer van een medewerker beschadigen. Spelers of ouders, die dit niet respecteren, worden automatisch geschorst voor onbepaalde tijd. De straftijd zal door het bestuur bepaald worden.

 

 • In de loop van het seizoen kan een speler uitsluitend bij een andere club aangesloten bij de KBVB gaan spelen of testen mits schriftelijke toelating van K Bolderberg FC. Indien de speler wil/moet gaan testen bij een andere club wordt dit enkel toegestaan indien de eigen ploeg haar activiteiten niet in het gedrang komen. Toelatingen gaan via de jeugdsecretaris of coördinatoren.

 

Trainingen / Wedstrijden

 • Iedereen is tijdig aanwezig voor de trainingen (10' voor aanvang) en wedstrijden . De trainer deelt de juiste tijdstippen mee voor de wedstrijden.

 

 • De spelers begeven zich gezamenlijk en onder begeleiding van de trainer naar het oefenveld. Niemand verlaat de training / wedstrijd zonder toelating van de trainer.

 

 • Na de training / wedstrijd begeleidt de trainer/ afgevaardigde de spelers naar de verzamelplaats / kleedkamer.

 

 • De trainer kan beroep doen op de spelers om:

Het trainingsmateriaal op te ruimen of op te halen,

Te helpen bij het organiseren van bepaalde trainingsoefeningen,

De kleedkamers te kuisen,

Te helpen bij bepaalde activiteiten van de club,

 • Alle siervoorwerpen (oorringen, horloges, armbanden, …) blijven in de kleedkamer (bij voorkeur thuis) om ongevallen te voorkomen.

 

 • We bevelen aan om na iedere training / wedstrijd te douchen. Zorg dus voor badslippers.

 

 • Iedere speler heeft zich te houden aan het kleedkamerreglement en zorgt ervoor dat deze netjes en opgeruimd achterblijft na een training en wedstrijd (ook op verplaatsing).

 

 • Voetbalschoenen worden bij het binnenkomen zuiver gemaakt en niet in de kleedkamers en douches.

 

 • Trainingskledij aanpassen aan het klimaat.

 

 Aan de ouders

 •  Het is belangrijk dat ouders de spelers als groep komen aanmoedigen en niet enkel en alleen hun kind. Voetbal is een ploegsport. Als supporter heeft u een voorbeeldfunctie.

 

 • Richtlijnen aan de spelers tijdens trainingen en wedstrijden worden enkel door de jeugdcoördinator, trainer of zijn aangestelde vervanger gegeven en zeker niet door de ouders.

 

 • We bevelen aan om na iedere training / wedstrijd te douchen.

 

 •  Problemen op sportief vlak positief benaderen en aankaarten bij opleider of coördinator.

 

 • Problemen op organisatorisch vlak positief benaderen en aankaarten bij jeugdbestuur.

 

 • Een goede jeugdwerking kost handen vol geld. Daarom rekenen we op uw positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan clubactiviteiten (wedstrijden, acties, eetdagen, sinterklaasfeest, jeugdtornooi, etc. ) Zoals ze zeggen:  “Veel handen maken het werk lichter”.

 

Leefregels

 • Jeugdspelers moeten de eer van de club hoog houden. Wij verwachten onberispelijk gedrag en taalgebruik van iedere speler van K Bolderberg FC. Indien een speler zich hier niet aan houdt kunnen er sancties volgen.

 

 • Een speler die, om gelijk welke reden, niet aanwezig kan zijn op trainingen en/of wedstrijden dient zijn trainer tijdig te verwittigen. Verwittiging van afwezigheid op wedstrijden dient ten laatste 2 dagen voorafgaande de wedstrijd te gebeuren tenzij anders overeengekomen met de trainer. Afwezigheid zonder voorafgaande melding zal tot een sanctie volgen. Spelers die niet of onvoldoende deelnemen aan de trainingen, zonder geldige reden, kunnen in principe ook geen wedstrijd spelen.

 

 • Iedere speler is 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig op de verzamelplaats / kleedkamer.

 

 • Iedere speler is op het afgesproken uur aanwezig voor de thuis- en uitwedstrijden.

 

 • Na iedere training (vanaf U8) en wedstrijd wordt er aanbevolen om te douchen op de club. In de kleedkamer wordt er niet gespeeld. Ouders mogen de leden helpen tot U8. Vanaf de U9 worden er geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer. Trainers en begeleiders helpen de leden indien nodig.

 

 • Na een wedstrijd gaan al de spelers samen aan tafel zitten om iets te eten en te drinken.

 

 • Spelers die zich niet correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, trainers, begeleiders, bestuursleden en supporters worden eerst uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur.  Bij herhaling volgen er verdere sancties (schorsing, …)

 

 • Jeugdspelers dragen bij aankomst hun wedstrijdtenue / club trainingsbroek, vest. Na de wedstrijd draagt iedere speler de trainingsbroek en vest van de club.

 • Iedere speler werkt mee aan een positieve sfeer in het team en in de club en draagt mee zorg voor materialen en locaties. 

 • Al de spelers kunnen ingezet worden voor taakjes in de club bvb kuisen van kleedkamers of andere taken. Spelers vanaf de U17 zetten zich mee in bij de dagelijkse werking van de club door te fluiten bij jeugdwedstrijden.  Inzet bij onze eigen evenementen kan ook verwacht worden.

 • Jeugdspelers die door opzettelijke fouten, die niet in het spelbeeld van de wedstrijd passen, uitgesloten worden zullen hiervoor zelf de verantwoordelijk dragen. Zij zullen dan ook financieel opdraaien voor mogelijke kosten die hieraan verbonden zijn. De trainer zal deze uitsluiting evalueren en rapporteren aan het bestuur.

 

 • Spelers die materiele schade toebrengen aan het clubmateriaal en/of de accommodatie of oorzaak zijn van verlies van clubmateriaal zullen hiervoor een schadevergoeding betalen. Het bedrag zal gebaseerd worden op de werkelijk geleden onkosten van herstelling of vervanging. Ook gedrag dat hiertoe kan leiden zal gesanctioneerd worden.

 

 • Diefstal en/of geweld zal onmiddellijk de uitsluiting van de betrokken speler uit de club tot gevolg hebben. De club zal indien noodzakelijk een verzoek tot politionele actie indienen. Anderzijds is de club niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke materialen. Iedereen is zelf verantwoordelijk. Laat dus waardevolle zaken bij voorkeur thuis.

 

Mogelijken gevolgen voor het niet naleven van het reglement


Indien er een overtreding opgemerkt wordt door de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator of een ander lid van de club zal de trainer een gesprek met de speler aangaan en hem over zijn gedrag aanspreken. De ouders zullen hiervan op de hoogte gebracht worden en er zal een gepaste sanctie volgen. Deze sanctie zal eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur bepaald worden.

De sanctie kan bijvoorbeeld zijn:

Persoonlijke verwittiging,
Een gesprek tussen ouders, trainer en JC,
Starten als reservespeler,
Verwijzing naar een andere ploeg,
Wedstrijdverbod,
Tijdelijke schorsing,
Uitsluiting,


De hierboven gestelde (leef)regels moeten ons helpen om een respectvolle en duidelijke omgeving te creëren. Wij hopen dan ook om op een positieve manier met iedereen te kunnen samenwerken.

Door het betalen van het lidgeld verklaren ouders en spelers dat zij het clubreglement kennen, aanvaarden en zullen respecteren!

2020-03-29 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!